از مجموعه تعالیم اسلامی و سیره اولیاء (ع) استفاده می شود که بعد از انجام واجبات برترین وسیله برای تقرب به خداوند متعال خصلت نیکوی خدمت به مردم مخصوصا خدمت به مومنان و صالحان می باشد.اولیای خداوند همواره در خدمت مردم بودند و شخصاً در رفع حوائج آنان اقدام می کردند...

از رسول خدا (ص) پرسیدند: محبوب ترین مردم کیست؟ فرمود: « آنکس که وجودش برای مردم سودمندتر باشد1

شاید کمتر اداره ای باشد که مانند آموزش و پرورش اکثریت قریب به اتفاق مراجعین آن از همکاران همان اداره باشند و ارباب رجوع خارج از همکاران کمتر داشته باشد . اما برای ارایه خدمات به همین همکاران نیز متاسفانه همت کافی به عمل نمی آید . برای انجام کاری با برنامه ریزی قبلی به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردم . با این وجود برای گرفتن امضا در زیر نامه به هر یک از معاونت ها ( معاونت توسعه و برنامه ریزی ، معاونت آموزش متوسطه ، معاونت پرورشی ، معاونت ابتدایی ) و حتی مدیریت محترم مراجعه نمودم در اتاق کارشان نبودند . و در جلسه تشریف داشتند . حال این سوال پیش می آید که در اداره ای با این عریضی و طویلی و این همه معاونت حداقل یکی از آنان نباید جهت رفع امور مراجعین در اداره حضور داشته باشند . قضاوت با شماست ؟  [1] اصول کافی ج 2 ص 164